order 1
הזמן מלאי לאירוע (זה מאוד פשוט..)
מספר ימי השכרה
ציוד הושבה קלאסי
פורמולת הסבון של המכונה
חומר לניקוי ריפודים (היחידי המתאים למכונה)
מוצרים משלימים
חומרים משלימים (לא חובה לשימוש)
סמן את המתאים לך
עלות לסועד (לפני מע"מ):
עלות לסועד (כולל מע"מ):
עלות ההשכרה
מתלבטים אם להזמין או להמתין?
מבצעים והטבות